Ważny komunikat

Informuję, że od dnia 8.02 do dnia 12.02.2021 r. klasy II i III przechodzą na nauczanie zdalne. Lekcje będą się odbywały według dotychczasowego planu. Wychowawca może modyfikować plan według potrzeb klasy. Dojazdy, w tym okresie, będą odbywały tak, jak dotychczas.

Dyrektor Agata Żmirska-Zbroniec