Grono pedagogiczne

DYREKTOR  SZKOŁY

Karolina Gralak
nr tel. 508 939 327

Wicedyrektor:
Polaszewska Dorota

GRONO PEDAGOGICZNE

 

 1. Bieńkowska Renata: przyroda, biologia, chemia,
 2. Biesiadzińska Dominika: wychowanie przedszkolne, gimnastyka korekcyjna,
 3. Boniecka Monika: biblioteka,
 4. Florkowska Joanna: plastyka, korekcyjno- kompensacyjne,
 5. Fornalewicz Anna: współorganizowanie procesu kształcenia, rewalidacja,
 6. Kamińska Agnieszka: religia, 
 7. Kamińska Aleksandra: wychowanie przedszkolne, sekretariat, logopedia,
 8. Kapelińska Marietta: fizyka, technika,  
 9. Kołodziejska Dominika: edukacja wczesnoszkolna, (nauczyciel aktualnie na zwolnieniu lekarskim),
 10. Kędzierski Wojciech: j. angielski, 
 11. Krużyńska Justyna: psychopedagog, współorganizowanie procesu kształcenia,
 12. Kułakowska Joanna: wychowanie przedszkolne, współorganizowanie procesu kształcenia, pedagog specjalny, rewalidacja, 
 13. Molenda Dariusz: współorganizowanie procesu kształcenia, WOS, EDB, rewalidacja,
 14. Nowakowski Łukasz: matematyka, informatyka, doradztwo zawodowe,
 15. Pielka Agnieszka: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
 16. Polaszewska Dorota: j. polski, rewalidacja, edukacja wczesnoszkolna, 
 17. Polaszewski Tomasz: wychowanie fizyczne,
 18. Ratuszna Dominika: j. niemiecki,
 19. Saja Joanna: muzyka, geografia, współorganizowanie procesu kształcenia, robotyka, j. angielski, pedagog specjalny, 
 20. Skowrońska Dorota: psycholog,
 21. Szmajdzińska Wiesława: historia, religia, nasze dziedzictwo,
 22. Walasińska Katarzyna: współorganizowanie procesu kształcenia, rewalidacja, 
 23. Walczak-Pińska Katarzyna: matematyka, zajęcia wyrównawcze, 
 24. Ziemkiewicz Marzena: edukacja wczesnoszkolna, logopedia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.