Grono pedagogiczne

DYREKTOR  SZKOŁY

Karolina Gralak
nr tel. 508 939 327

Wicedyrektor:
Polaszewska Dorota

GRONO PEDAGOGICZNE

 

 1. Bieńkowska Renata: przyroda, biologia, chemia,
 2. Biesiadzińska Dominika: wychowanie przedszkolne,
 3. Florkowska Joanna: plastyka,
 4. Fornalewicz Anna: współorganizowanie procesu kształcenia,
 5. Gralak Karolina: j. polski, j. angielski,
 6. Kamińska Agnieszka: religia,
 7. Kamińska Aleksandra: wychowanie przedszkolne, sekretariat,
 8. Kamińska Anna: współorganizowanie procesu kształcenia,
 9. Kapelińska Marietta: fizyka, technika,
 10. Kołodziejska Dominika: edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II (nauczyciel aktualnie na zwolnieniu lekarskim),
 11. Komorowska-Deba Beata: współorganizowanie procesu kształcenia,
 12. Komorowska-Dudek Aneta: współorganizowanie procesu kształcenia,
 13. Kułakowska Joanna: wychowanie przedszkolne,
 14. Lorenc Katarzyna: edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III,
 15. Molenda Dariusz: współorganizowanie procesu kształcenia, WOS, informatyka, EDB, WdŻwR, wychowawca kl. IV,
 16. Nowakowski Łukasz: matematyka, informatyka, doradztwo zawodowe, wychowawca kl. IV,
 17. Pielka Agnieszka: edukacja wczesnoszkolna, j. polski, wychowanie fizyczne, wychowawca kl. I,
 18. Polaszewska Dorota: j. polski, wychowawca kl. V,
 19. Polaszewski Tomasz: wychowanie fizyczne,
 20. Sabała-Sobolewska Angelina: j. niemiecki,
 21. Saja Joanna: muzyka, geografia, współorganizowanie procesu kształcenia, robotyka, wychowawca kl. VI,
 22. Spychalska Monika: j. angielski,
 23. Szmajdzińska Wiesława: historia, nasze dziedzictwo,
 24. Walasińska Katarzyna: współorganizowanie procesu kształcenia,
 25. Walczak Katarzyna: matematyka, wychowawca kl. VII i VIII,
 26. Ziemkiewicz Marzena: edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II.