Terminarz spotkań

Zebrania z rodzicami odbędą się o godzinie ……. w poszczególnych dniach: