Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

18 marca nasi uczniowie: Filip Kozłowski i Dominik Cygański, wzięli udział w Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom“, który odbył się w Domu Kultury w Zakrzewie. Konkurs składał się z części pisemnej i ustnej. Uczniowie musieli wykazać się dużą wiedzą z zakresu pożarnictwa. Filip Kozłowski zdobył trzecie miejsce, natomiast Dominik Cygański otrzymał nagrodę za udział.

Serdecznie gratulujemy!

zob. więcej: Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej