OGNISKO PATRIOTYZMU W SINIARZEWIE

10 listopada wspólnie świętowaliśmy 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w intencji Ojczyzny, którą odprawił Proboszcz siniarzewskiej parafii, ksiądz Tomasz Bartkowiak. W tym roku, w części artystycznej, brały udział oddziały przedszkolne oraz wszystkie oddziały szkoły podstawowej. Każda grupa, wraz z wychowawcą, przygotowała sceny odwzorowujące wybrane wydarzenia z historii naszego kraju, na zasadzie „żywych obrazów”. Jest nam bardzo miło, że w część artystyczną włączyli się również nasi absolwenci. Po przedstawieniu miało miejsce wspólne śpiewanie pieśni wokół ogniska oraz pyszny poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.
Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością: Proboszcz Parafii pw. św. Jakuba Apostoła, ks. Tomasz Bartkowiak, Wójt Gminy Zakrzewo, pan Artur Nenczak, Dyrektor Centrum Usług Oświatowych, pani Monika Sicińska – Podobieńska, Radni Gminy Zakrzewo, Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, Druhowie OSP, Rodzice, Dziadkowie, Rodzeństwo i Znajomi naszych młodych aktorów.

zob. fotogalerię: OGNISKO PATRIOTYZMU 2022