Adoracja Najświętszego Sakramentu

“Przed obliczem Pana uniżcie się.
Przed obliczem Pana uniżcie się.
On sam wywyższy was – Jego jest ziemia i czas.
On sam wywyższy was.”
12 września 2022r. w kościele parafialnym w Siniarzewie odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Uczniowie ze wszystkich klas wzięli aktywny udział w czuwaniu przed Najświętszym Sakramentem .
Rozważaniom towarzyszyła modlitwa koronką do Miłosierdzia Bożego, różaniec święty, żywa modlitwa uwielbienia, płynąca prosto z serc dzieci oraz śpiew.