Dyrektor Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Józefa Sancheza (6)