ZAPEWNIAMY NASZYM UCZNIOM KONSULTACJE Z PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH

W myśl § 2 ust. 6 rozporządzenia MEN z 12 sierpnia 2020 r. w klasie VIII szkoły podstawowej, klasie III liceum ogólnokształcącego i klasie IV technikum Dyrektor Szkoły może zorganizować w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

W naszej szkole, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, zapewniamy ósmoklasistom taką możliwość, nie tylko „teoretycznie”.

Uczniowie trzy razy w tygodniu przychodzą na stacjonarne konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych: języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego (łącznie około 5h tygodniowo). Ci, którzy nie mogą akurat przyjechać do szkoły, łączą się z koleżankami i kolegami w klasie zdalnie, ze swoich domów.

Celem zajęć jest wspieranie uczniów w przygotowaniach do majowych egzaminów, zarówno pod względem merytorycznym, jak i psychiczno – emocjonalnym.