Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkole w czasie ferii zimowych

W czasie ferii zimowych od 18 do 29.01.2016 r.  uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w zajęciach gier i zabaw ruchowych, zajęć plastycznych, teatralnych, kulinarnych, które odbywały się codziennie od 9:00-13:00. Również zorganizowana była całodniowa wycieczka do Torunia. Dzieci zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami uczestniczyli w różnorodnych zajęciach sportowych Miały miejsce m.in.: wyścigi indywidualne i wyścigi rzędów, zabawy z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych, gry z elementami gier zespołowych,  zabawy skoczne, rzutne, kształtujące szybkość, siłę, zwinność, zręczność, tory przeszkód, turnieje piłki nożnej, unihokeja oraz                   2 ogni. Dzieci miały również okazję zrobić laurki dla kochanych babć i dziadków oraz przygotować pyszne tosty, gofry oraz smaczną sałatkę owocową. Dzieci, które uczestniczyły w zajęciach wykazały się wytrwałością, dyscypliną, koleżeństwem oraz hartem ducha.