Wyjazdowa Rada Pedagogiczna w Łodzi

SPOTKANIE GRONA PEDAGOGICZNEGO Z DR JACKIEM PULIKOWSKIM

Trzeciego września Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej SPSK w Siniarzewie uczestniczyło w szkoleniu prowadzonym przez doktora Jacka Pulikowskiego – słynnego zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami wykładowcę Studium Rodziny przy Wydziale Teologii UAM w Poznaniu. Spotkanie odbyło się w Łodzi, a jego motywem przewodnim uczyniono zagadnienie miłości małżeńskiej w wychowaniu. Pan doktor dotykał spraw takich jak kobiecość i mięskość, rodzina, odpowiedzialność za wychowanie, problemy w związkach wynikające z nieświadomości odmiennej konstrukcji fizjologicznej, psychicznej i duchowej obydwu płci, niebezpieczeństwa we współcześnie lansowanych trendach wychowawczych. Wielowątkowości i specyfiki wykładu pana doktora nie da się ująć inaczej, jak tylko jego własnymu słowami, dlatego pragniemy Państwu gorąco polecić lekturę jego książek:
„Wychowanie do miłości”, A.Urbaniak, J. Pulikowski
„Chrześcijańskie spojrzenie na płciowość”, A.Urbaniak, J. Pulikowski
„Młodzi i miłość”, A.G.Urbaniak, J. Pulikowski, J. Pulikowski
„Warto być ojcem”, J. Pulikowski
„Warto pokochać teściową”, J. Pulikowski
„Wartość współżycia małżeńskiego”, J. Pulikowski
„Krokodyl dla ukochanej”, J. Pulikowski
„Ewa czuje inaczej”, J. Pulikowski
„Warto pomyśleć o niektórych ważnych sprawach”, J. Pulikowski
„Miejsce płciowości w miłości”, J. Pulikowski
„Warto naprawić małżeństwo”, J. Pulikowski
„Jak wygrać miłość”, J. Pulikowski.
„Jak wygrać ojcostwo”, J. Pulikowski
„Jak wygrać macierzyństwo”, Jadwiga i Jacek Pulikowscy
„Jak wygrać szczęście”, J. Pulikowski
„Zakochanie i co dalej”, J. Pulikowski
„Małżeństwo – pytania i odpowiedzi”, J. Pulikowski
„Warto zadbać o te sprawy”, J. Pulikowski.

Zob. Zdjęcia: Wyjazdowa Rada Pedagogiczna w Łodzi