WARSZTATY PATRIOTYCZNO – ARTYSTYCZNE W ZAŁĘCZU WIELKIM

W dniach od 26 do 28 listopada w Załęczu Wielkim k. Wielunia odbywał się projekt patriotyczny skierowany do młodzieży ze szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich organizowany pod hasłem: „Kocham Ojczyznę bardziej niż własne serce – Patriotyzm na co dzień”.
Projekt miał na celu kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i obywatelskich, w tym kształtowanie postawy prospołecznej przejawiającej się w aktywnym, praktycznym działaniu na rzecz rozwoju lokalnego środowiska.
Szkołę z Siniarzewa reprezentowali w Załęczu Wielkim: Dominika Kalocińska, Julia Krychowiak, Jakub Kozłowski wraz z opiekunem, panią Wiesławą Szmajdzińską, nauczycielką historii oraz naszego dziedzictwa.
Z wielką przyjemnością i dumą możemy pochwalić się faktem, iż podczas zajęć to właśnie nasi uczniowie, wraz z opiekunem pocztu sztandarowego, panem Dariuszem Molendą, poprowadzili warsztaty ceremoniału dla uczniów i ich opiekunów z innych szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Wykazali się przy tym wielką samodyscypliną, odpowiedzialnością i profesjonalizmem, które są wypadkową wieloletniej, ciężkiej pracy pod kierunkiem pana Dariusza Molendy.
W związku ze wspomnianymi warsztatami i na jego potrzeby powstał także film instruktażowy dotyczący ceremoniału prawidłowego obchodzenia się ze sztandarem, w którym udział wzięli: Dominika Kalocińska, Julia Krychowiak, Sandra Markowska, Antoni Zwoliński. Oprócz zajęć warsztatowych nasi uczniowie mogli również liczyć na wspaniałą zabawę, zwiedzanie, zawieranie nowych znajomości. Uczniowie wrócili z własnoręcznie sporządzonymi, rzetelnymi notatkami, o które prosiła Pani Dyrektor, materiałami na Ognisko Patriotyzmu
i we wspaniałych nastrojach.
Działania organizowane w ramach projektu wzbogaciły nas o nową wiedzę i doświadczenia w propagowaniu idei patriotyzmu w naszej szkole jak i wśród miejscowej społeczności. Dziękujemy.