UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

Dnia, 21 października 2022r., odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. To bardzo ważne wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez szkolnych. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: ksiądz proboszcz, Tomasz Bartkowiak; Pani Dyrektor, Karolina Gralak; Pani Wicedyrektor, Dorota Polaszewska; Przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców, Pani Monika Urbańska;  nauczyciele i rodzice uczniów klas pierwszych oraz klasa druga, z wychowawcą. Wszystkich zebranych, powitała wychowawczyni klasy pierwszej, Pani Agnieszka Pielka. Doniosłym momentem uroczystości, było ślubowanie pierwszoklasistów. Aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor, Karolina Gralak. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. św. Józefa Sancheza del Rio w Siniarzewie. Dowodem były dyplomy wręczone dzieciom przez wychowawcę. Uczniowie, otrzymali także słowniki od Rady Rodziców, prezenty od rodziców oraz drobne upominki od klasy drugiej. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni, na słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców.

zob. fotorelację: Ślubowanie kl. I