UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE TABLICY KATYŃSKO – SMOLEŃSKIEJ

Jak powiedział święty Jan Paweł II: „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”.
21 kwietnia 2022r. miała miejsce w naszej szkole bardzo ważna dla całej Wspólnoty uroczystość, a mianowicie odsłonięcie pamiątkowej Tablicy Katyńsko – Smoleńskiej.
O godzinie 10.00 odbyła się Msza Święta celebrowana przez Księdza Biskupa, Krzysztofa Wętkowskiego. Następnie, po przejściu do budynku szkoły, Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia pamiątkowej Tablicy i złożono pod nią biało – czerwone kwiaty. Po oficjalnym powitaniu gości oraz przemówieniach, dzieci i młodzież ze Szkolnego Koła Teatralnego zaprezentowały część artystyczną, którą nagrodzono owacjami na stojąco. Naszą uroczystość uświetnili: Jego Ekscelencja, Ksiądz Biskup – Krzysztof Wętkowski, Proboszcz Parafii pw. św. Jakuba Apostoła, ks. Tomasz Bartkowiak, Proboszcz Parafii Świętego Krzyża w Łowiczku, ks. Dawid Drapała, Kujawsko – Pomorska Wicekurator, p. Maria Mazurkiewicz, Senator RP, p. Józef Łyczak, Dyrektor Biura Poselskiego dr Joanny Borowiak – p. Irena Vuković – Kwiatkowska, Wójt Gminy Zakrzewo, p. Artur Nenczak, Dyrektor CUO w Zakrzewie, p. Monika Sicińska – Podobieńska, Sekretarz Gminy Zakrzewo, p. Jan Bąk, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, p. Maria Chodkiewicz, Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, p. Zbigniew Zastawny, Sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, p. Agnieszka Szczepańska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zakrzewie, p. Bartosz Podobieński, Przewodnicząca Rady Rodziców, p. Monika Urbańska, Dyrektorzy Szkół wraz z Pocztami Sztandarowymi, Radni Gminy Zakrzewo, reprezentantki Kół Gospodyń Wiejskich, Druhowie OSP. W trakcie uroczystości pani Wicekurator odczytała również słowa uznania i wsparcia pochodzące od Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka, który, ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania, nie mógł pojawić się podczas samej uroczystości, natomiast polecił odczytanie napisanego przez siebie listu.

Zob. więcej: Odsłonięcie tablicy 21.04.2022