UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

4 września 2017 roku w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie zainaugurowano rok szkolny 2017/2018.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą w kościele parafialnym odprawił ksiądz Tomasz Bartkowiak.

Następnie uczniowie, nauczyciele i rodzice zgromadzili się w budynku szkolnym. Uroczystą inaugurację roku szkolnego 2017/2018 poprowadziła pani Dyrektor- Agnieszka Szczepańska.

W nowym roku szkolnym w Szkole Podstawowej  SPSK w Siniarzewie będą funkcjonowały oddziały przedszkolne oraz klasy I-VII. Zgodnie z reformą oświaty, w klasie pierwszej, czwartej i siódmej będzie wdrażana nowa podstawa programowa.

Po okolicznościowym przemówieniu pani Dyrektor, uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych.

W nowym roku szkolnym życzymy uczniom oraz nauczycielom wielu sukcesów, satysfakcji i wytrwałości w podejmowanych działaniach.

zob. zdjęcia: UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018