Udział w lekcji bibliotecznej

16 maja 2016 roku w Punkcie bibliotecznym w Siniarzewie odbyło się spotkanie uczniów klas IV-VI z p. Elżbietą Krzyżaniak- kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie. Temat zajęć dotyczył korzystania z katalogów bibliotecznych. Oprócz tego p. Elżbieta Krzyżaniak opowiedziała o zbiorach, nowościach książkowych znajdujących się w Gminnej Bibliotece Publicznej  oraz roli książki w życiu młodego człowieka.
Przyszedł również czas na sprawdzenie umiejętności praktycznych uczniów naszej szkoły. Najwięcej emocji towarzyszyło zadaniu, które polegało na wyszukiwaniu książek na podstawie kart katalogowych.
Dziękujemy za ciekawe spotkanie, a wszystkich uczniów zachęcamy do czytania książek!

zob. Zdjęcia: Udział w lekcji bibliotecznej