STAWIAMY NA DWUJĘZYCZNOŚĆ

W roku szkolnym 2020/2021 szczególnie mocno stawiamy na znajomość języków obcych. W tym celu zorganizowaliśmy dla naszych uczniów szereg dodatkowych zajęć mających na celu doskonalenie języka angielskiego oraz języka niemieckiego w praktycznych dziedzinach życia. W klasach 5-8 prowadzimy dodatkowe lekcje geografii w języku angielskim; klasa 4 uczestniczyć będzie w lekcjach przyrody z elementami języka angielskiego oraz sztuki w języku niemieckim. Klasy starsze, dodatkowo, zyskały okazję do przygotowania się do międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1 – PETS, natomiast w zajęciach certyfikacyjnych potwierdzających znajomość języka niemieckiego mogą uczestniczyć już dzieci od klasy 1 (pozostają wciąż wolne miejsca). Oprócz tego, w klasie 1, nastąpi kontynuacja zeszłorocznej innowacji pt. „Smaki Europy”. Podczas zajęć w ramach tego projektu dzieci poznają nazwy produktów żywieniowych oraz potraw w różnych językach, m.in. j. anielskim, j. niemieckim, j. włoskim oraz j. hiszpańskim oraz przygotowują takie potrawy „w praktyce”. W planach mamy już kolejne przedsięwzięcia związane z językami obcymi.