Sprzątanie świata

Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie, w miesiącu wrześniu. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci, zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Nasza szkoła, jak co roku, również i teraz przyłączyła się do tej kampanii. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz uczniowie z klas I – VIII na godzinach wychowawczych oraz na lekcjach przyrody, przemierzyli teren, w okolicach szkoły, aby posprzątać śmieci. Wszyscy dobrze wiemy, że należy dbać o środowisko, w którym żyjemy.

Agnieszka Pielka