Śniadanie Wielkanocne

W dniu dzisiejszym w naszej wspólnocie szkolnej obyło się Śniadanie Wielkanocne. Rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy, a następnie Ks. proboszcz Tomasz Bartkowiak pobłogosławił wielkanocne potrawy przygotowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Rada Rodziców rozdała wszystkim słodki upominek.

zob. zdjęcia: Śniadanie Wielkanocne