Rozbudzanie czytelnictwa wśród Przedszkolaków

Szczególną rolę w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych u dzieci odgrywa przedszkole. Wiek przedszkolny to czas przechodzenia dziecka od zabawy, polegającej na odwracaniu kartek na chybił trafił lub nawet używania książek jako pewnego elementu zabaw, do systematycznego oglądania ilustracji, a następnie do zainteresowania tekstem. Przedszkolak uświadamia sobie fakt, że obrazki przedstawiają jakąś treść, że można z nich coś wyczytać, że obcowanie z książką daje wiele pozytywnych doznań.
Rozwój zainteresowań czytelniczych uwarunkowany jest dojrzewaniem całej osobowości. Aby dojść do etapu samodzielnego, wnikliwego i krytycznego czytania, dziecko musi przejść przez określone etapy rozwoju czytelniczego, a mianowicie: oglądanie ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań, baśni, własne opowiadania.
Bardzo dziękujemy Pani Natalii Buczek – mamie Mateusza i Nadii, że zechciała wraz z wychowawcami rozbudzać czytelnictwo wśród naszych przedszkolaków. Dzieci były zachwycone opowiadaniem o „Maszy i Niedźwiedziu” – słuchały go z wielkim zainteresowaniem, a następnie opowiadały co wydarzyło się w przeczytanej historii.

Rosińska Faustyna

zob. Zdjęcia: Rozbudzanie czytelnictwa wśród Przedszkolaków