Uroczystość 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości i 34. Rocznicy Śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

18.10.2018r. poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w uroczystościach z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości i 34. Rocznicy Śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Mszy Św. przewodniczył Ks. Bp. Wiesław Alojzy Mering. Podczas uroczystości obecni byli goście honorowi: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda oraz rodzina poniosłego męczęńską śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki. (KK)

zob. zdjęcia: Rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki