Realizacja konspektów rekolekcyjnych w oddziale przedszkolnym

Rekolekcje wielkopostne szkół SPSK pod nazwą „W ramionach Miłosiernego Ojca”, miały miejsce w dniach od 31 marca do 4 kwietnia 2017 roku.

Pierwszego dnia o godzinie 8:30 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej a zaraz po niej, odbyła się Droga Krzyżowa. W tym dniu dzieci z Oddziału Przedszkolnego i klasy 0 realizowały temat:  „Orędzie o Miłosierdziu Bożym dla świata – Pastuszkowie z Fatimy”. Głównymi celami zajęć było:

 • Doświadczenie miłości Boga do człowieka
 • Przybliżenie tajemnicy Eucharystii
 • Doświadczenie bliskości Pana Jezusa
 • Pobudzenie ufności i miłości do Boga i Maryi
 • Przybliżenie tajemnic Objawienia Maryjnego w Fatimie

Tego dnia dzieci kolorowały postaci, które były potem potrzebne do przedstawienia kukiełkowego. Następnie nauczyciel przedstawił przedszkolakom tajemnice objawień, jakie miały miejsce w Fatimie. Dzieci poznały pastuszków z Fatimy a także wezwania Matki Bożej. Na koniec dnia, przedszkolaki pokolorowały sceny z książeczki o „Objawieniach z Fatimy”

Drugi dzień rekolekcji przebiegał pod hasłem: „Bóg w relacji z człowiekiem – Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu” Celem zajęć było :

 • Bóg kocha mnie każdego dnia zawsze tak samo mocno
 • Bóg przebacza
 • Bóg daje mi zadanie i uzdalnia do jego realizacji
 • Ludzie są różni, ale tak samo ważni
 • Dobrze jest wchodzić z osobową relację z Bogiem
 • Celem codziennym i wiecznym jest trwanie w obecności Boga
 • Msza Święta jest przebywaniem w obecności Boga, Maryi i świętych.

Na początku tego dnia, nauczyciel zapalił świeczki i zadawał dzieciom pytania: „Jakie jest światło świecy?”, „Co robi światło?”, „Czy światło jest potrzebne?”, „Czy lubisz ciemność?”, „Czy wolisz jasność?”. Następnie zostało odczytane opowiadanie ks. J. Twardowskiego „O soli”. Po nim przedszkolaki wraz a nauczycielami analizowały jego treść i wykonały plakatu o właściwościach soli. Kolejnym zadaniem, było stworzenie mostu, który ukazuje nam drogę życia we wspólnocie. Na koniec dnia, dzieci obejrzały bajkę pt.: „Objawienia Maryjne”.

Dnia 4 kwietnia dzieci realizowały temat:Słowo Jezusa ma przemawiać do mnie każdego dnia- Idźcie i głoście” Celem tych zajęć było przede wszystkim:

 • Wskazanie istoty Słowa Bożego – gdzie mogę je znaleźć i dokąd mnie prowadzi
 • Zrozumienie, że Słowo Boże jest kierunkowskazem i światłem na drodze prowadzącej do Chrystusa
 • Poznanie prawdy, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do nieba
 • Ukazanie prawdy, że Eucharystia jest źródłem życia chrześcijańskiego i zadatkiem nieba na ziemi
 • Kształtowanie postawy aktywności duchowej w głoszeniu Słowa Bożego – „Zejdź z kanapy”, „Idźcie i głoście”

Tego dnia dzieciom została przedstawiona istota Słowa Bożego. Przeczytano krótkie czytanie „Opowiadanie na niedzielę”. Następnie dzieci wraz z nauczycielami stworzyły plakat, co należy robić, aby dostać się do Nieba. Został przedstawiony również krótki komentarz na temat Eucharystii i Cudzie przemiany. Po nim, zostały przyklejone do mostu, kukiełki wykonane pierwszego dnia rekolekcji. Na koniec dnia, zawierzyliśmy się Niepokalanemu Sercu Maryi. Dzieci pokolorowały także wizerunek Niepokalanego Serca Maryi, które otrzymały od nauczyciela.

 Agnieszka Pielka
Faustyna Rosińska

zob. Zdjęcia: Realizacja konspektów rekolekcyjnych w oddziale przedszkolnym