Rada Szkoleniowa w Modzerowie 

W dniu 21.04.2018 w Szkole Podstawowej SPSK w Modzerowie, odbyło się szkolenie formacyjne dla nauczycieli. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku, której przewodniczył o  Bonifacy ze zgromadzenia CCG. Radę szkoleniową prowadził ks. mgr Rafał Pietruszka, który wygłosił dwa wykłady: pierwszy na temat „Życie offline wyzwaniem dla dzieci i szkoły. Zrozumieć, aby pomóc”, oraz drugi „YouTube – szanse i zagrożenia dla dzieci i młodzieży”.

zob. zdjęcia: Rada Szkoleniowa w Modzerowie