Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna 30 sierpnia. Pani Dyrektor prosi nauczycieli o przybycie na godz. 11:00.