Program Przyjazny Tornister

W dniu 27 października, uczniowie z klas I-III, wraz z wychowawcami, brali udział w programie pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej „Przyjazny tornister”.
Celem ogólnym było usystematyzowanie wiedzy na temat wybranych czynników
wpływających na postawę ciała.
Celami szczegółowymi było:
 uświadomienie wpływu noszenia ciężkiego tornistra na postawę ciała,
 ukształtowanie umiejętności właściwego pakowania tornistra,
 wzbogacenie wiedzy na temat cech prawidłowo dobranego tornistra.
Wychowawcy klas I-III wymienili warunki sprzyjające kształtowaniu prawidłowej postawy ciała. Następnie wyjaśnili, w jaki sposób należy nosić tornister. Kolejnym zadaniem, było rozwiązanie krzyżówki przez dzieci. Na koniec zajęć nauczyciele rozdali dzieciom do domu karty pracy z poleceniem narysowania niezbędnych rzeczy, które powinny znajdować się w plecaku. Wszyscy rodzice, podczas zebrania, otrzymali ulotki z niezbędnymi informacjami o programie.