Podsumowanie projektu edukacyjnego ,,Dlaczego warto być wolontariuszem?”

Podsumowanie projektu edukacyjnego ,,Dlaczego warto być wolontariuszem?”