Podsumowanie projektu edukacyjnego ,,Dlaczego warto być wolontariuszem?”

We współczesnym świecie trudno odnaleźć osobę, która nie narzekałaby na brak wolnego czasu. Narzekają dorośli, narzekają też dzieci. Liczba obowiązków sprawia, że z niecierpliwością czekamy na moment wytchnienia, kiedy będziemy mogli spędzić czas po swojemu. Czy w takiej rzeczywistości może funkcjonować bezinteresowna pomoc? Czy wolontariat jest w ogóle możliwy? Okazuje się, że tak.
10 czerwca 2019 roku w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego: ,,Dlaczego warto być wolontariuszem?”, przygotowanego przez uczniów klasy VIII. Zadaniem uczniów było przygotowanie, przeprowadzenie i przygotowanie wniosków do ankiety na temat wolontariatu oraz zrealizowanie krótkiego filmu na wskazany temat. Naszą uroczystość uświetnił wywiad z p. Jakubem Promińskim. Dzięki niemu chyba już nikt nie ma wątpliwości, w jaki sposób odpowiedzieć na pytanie kluczowe projektu.
Swoją obecnością zaszczyciła nas również p. Anna Niedziałkowska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Wkrótce zapraszamy do obejrzenia fragm. rozmowy z p. Jakubem Promińskim- wolontariuszem.

Renata Rozpędowska

zob. więcej: Podsumowanie projektu edukacyjnego „Dlaczego warto być wolontariuszem?”