Podsumowanie konkursów w roku szkolnym 2019/2020

Nagrody – konkurs EDI PINGWIN 2019

Język angielski: 

– Igor Przybysz, 1. miejsce w kraju;
– Janek Estkowski, 1. miejsce w kraju;
– Bartosz Kmieć, 1. miejsce w kraju;

Język polski:

– Paweł Niemczyk – 7 miejsce w kraju, wyróżnienie;
– Igor Przybysz – 7 miejsce w kraju, wyróżnienie;
– Bartosz Kmieć – 7 miejsce w kraju, wyróżnienie;
– Janek Estkowski – 7 miejsce w kraju – wyróżnienie;

Nagrody – konkurs GALILEO 2020

Język angielski: 

– Igor Przybysz – laureat, 5 miejsce w kraju;
– Janek Estkowski – wyróżnienie, 14 miejsce w kraju;

Język polski:  

– Igor Przybysz – laureat, 5 miejsce w kraju;
– Janek Estkowski i Bartosz Kmieć – 13 miejsca w kraju, wyróżnienia;

Historia: 

– Filip Kozłowski – 14 miejsce w kraju, wyróżnienie;
– Zuzanna Bladoszewska – 14 miejsce w kraju, wyróżnienie;

Biologia: 

– Nikola Łączkowska – 14 miejsce w kraju – wyróżnienie;
– Paweł Niemczyk – 7 miejsce w kraju – laureat .

Nagrody – konkurs EDI PANDA 2020 – KONKURS ON-LINE

Język polski:

– Igor Przybysz, 5 miejsce w kraju, laureat;
– Krzysztof Szczerbiak, 9 miejsce w kraju, wyróżnienie;
– Marcel Benedykciński, 9 miejsce w kraju, wyróżnienie;
– Bartosz Kmieć, 9 miejsce w kraju, wyróżnienie.

Język angielski:

– Igor Przybysz – 7 miejsce w kraju, wyróżnienie.

III Powiatowy Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową

Justyna Kuligowska, II miejsce w III Powiatowym Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową.