Piknik Rodzinny

Szkoła Podstawowa
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

w Siniarzewie
ma zaszczyt zaprosić
na

PIKNIK RODZINY

połączone z rozstrzygnięciem III edycji konkursu
„Święta siostra Faustyna Kowalska – patronka Miłosierdzia Bożego”,
które rozpocznie się 04 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00

Piknik Rodzinny