Pasowanie 2017

26 października 2017 r. odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka i Ślubowanie klasy I. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym. Po niej, wszyscy udali się do szkoły, gdzie odbyła się część artystyczna. Dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki i tańce, których nauczyły się do tej pory. Na koniec Pani Dyrektor – Agnieszka Szczepańska, dokonała pasowania, za pomocą dużego, niebieskiego ołówka i razem z zaproszonymi gośćmi, wręczyła dzieciom prezenty. Po części oficjalnej, wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Agnieszka Pielka
Weronika Strzyżewska
Dominika Śmieszna

zob. zdjęcia: Pasowanie 2017