Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa”

Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Twoje dane – Twoja sprawa”.
Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” IX edycja – rok szkolny 2018/2019
Celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych / ponadgimnazjalnych oraz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności oraz kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów.