Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Józefa Sáncheza del Rio w Siniarzewie informuje, że w związku z nowelizacją rozporządzenia MEN z dnia 5 listopada 2020 r. od dnia 23 listopada do dnia 22 grudnia 2020 r.
• zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-VIII zostają zawieszone w formie zajęć tradycyjnych na terenie placówki:
• Zajęcia dla klas I-VIII nadal będą prowadzone zdalnie według ustalonego na ten okres planu lekcji za pomocą platformy Teams (ewentualnie Skype);
• Czas trwania lekcji do 30 minut, przedmioty egzaminacyjne 40 minut;
• Dla klasy VIII na terenie szkoły zostaną uruchomione konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych;
• Zajęcia dla dzieci przedszkolnych odbywają się w formie stacjonarnej na terenie placówki z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.