Narodowy Dzień Życia Poczętego – Podsumowanie

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje” to hasło konferencji regionalnej podsumowującej XIII Narodowy Dzień Życia, która odbyła się 30 marca 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Na uroczystościach związanych z tym dniem nie mogło zabraknąć naszych uczniów. Inauguracja miała miejsce we włocławskiej katedrze –  podjęciem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i Mszą świętą pod przewodnictwem Pasterza Diecezji, J. E. Biskupa Wiesława Meringa. Po Mszy świętej  odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursów. Uczestnicy konferencji obejrzeli montaż słowno-muzyczny pt. „Oskar i Pani Róża przygotowany na podstawie powieści E.E. Schmitta. Wykonawcami byli uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku i Zespołu Szkół w Zbrachlinie. Głównym celem spotkania było ukazanie wartości każdego życia, rozwijanie postaw empatycznych w stosunku do ludzi mających problemy ze zdrowiem, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na osoby chore.

Agnieszka Kamińska

zob. Zdjęcia: Narodowy Dzień Życia Poczętego – Podsumowanie