Narodowe Czytanie 2021

Lekturą jubileuszową tegorocznej, dziesiątej już odsłony „Narodowego Czytania” uczyniono dramat Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”. Ten wyjątkowy utwór piętnuje obłudę, zakłamanie, hipokryzję. Odnajdujemy w nim zarówno komizm, jak i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło.

W piątek, 3 września, jak co roku aktywnie włączyliśmy się w tę akcję, a ponieważ pogoda dopisała, wyszliśmy na świeże powietrze.
Ze względu na fakt, iż dramat jest utworem przeznaczonym głównie do wystawienia na deskach teatralnych, Pani Dyrektor, nauczyciele oraz uczeń klasy ósmej, Paweł Niemczyk, nie tylko odczytali wybrane fragmenty dzieła, ale również odegrali krótkie sceny. Zadaniem uczniów
i uczennic klas 4-8 było uważnie słuchać i oglądać, gdyż całą imprezę zwieńczał quiz dotyczący prezentowanych treści. Z niecierpliwością czekamy na jego wyniki.
Młodsze dzieci wykonywały natomiast portrety wybranych postaci.
„Narodowe Czytanie” to jedna z wielu akcji, dzięki którym łączymy przyjemne z pożytecznym.

zob. więcej: https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2021/