Mikołajki w naszym Przedszkolu

6 grudnia obchodzimy święto Świętego Mikołaja biskupa. Mimo iż był jedynakiem, od najmłodszych lat odznaczał się wielką wrażliwością na ludzką biedę oraz niezwykłą pobożnością. Te przymioty sprawiły, że został wybrany na biskupa miasta Mira, które było stolicą jego rodzinnej prowincji. Jako biskup, Mikołaj miał jeszcze większe możliwości działania. Zasłynął z opieki nad ubogimi, którą prowadził w niezwykle dyskretny sposób, bardzo często anonimowo. Źródłem finansowania tej działalności był jego rodzinny majątek. Szczególną opieką święty otaczał dzieci, które bardzo często otrzymywały od niego drobne upominki. Nasze przedszkolaki, dziś również znalazły w swych kapciach drobne upominki od świętego. W ciągu dnia, dzieci bliżej poznały historię biskupa z Miry. Młodsze dzieci przygotowały upominki dla swoich rodziców. Mamom wręczyły korale z makaronu a tatusiom, zakładkę do książki. Starsze dzieci, napisały list do Świętego Mikołaja. Na koniec dnia, dzieci zjadły pyszne gofry.

Michalina Małecka
Agnieszka Pielka
Dominika Śmieszna

zob. zdjęcia: Mikołajki w naszym Przedszkolu