Liturgiczne wspomnienie Patrona naszej szkoły, św. Józefa Sancheza del Rio

11. lutego obchodziliśmy Dzień Patronalny. Uroczystą Mszę Świętą ze wspomnieniem meksykańskiego męczennika, św. Józefa Sancheza del Rio, poprowadził ks. Tomasz Bartkowiak. Po powrocie do szkoły na dzieci czekała niespodzianka. Różnorodne gry i zabawy edukacyjne związane z postacią Patrona miały za celu łączyć wiadomości i umiejętności zdobyte na poszczególnych przedmiotach (analiza i interpretacja tekstu, rozwiązywanie zadań matematycznych, znajomość języków obcych, orientacja w przestrzeni, logiczne myślenie, kreatywne sposoby poszukiwania wiadomości i rozwiązywania problemów) z przypomnieniem i przybliżeniem niezwykłej postaci naszego świętego Patrona.

zob. zdjęcia: Liturgiczne wspomnienie Patrona naszej szkoły,  św. Józefa Sancheza del Rio