List Gratulacyjny

Pani dyrektor szkoły Agata Żmirska-Zbroniec odebrała z rąk Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Marii Mazurkiewicz, list gratulacyjny w związku z uzyskaniem przez szkołę wysokiego wyniku Egzaminu Ósmoklasisty. Nasza Szkoła znalazła się w wojewódzkiej czołówce i mimo okoliczności pandemicznych nadal utrzymuje wysoki poziom nauczania, z czego jesteśmy niezwykle dumni. Wielkie podziękowania dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego sukcesu. W szczególności dziękujemy Nauczycielom przygotowującym w zeszłym roku szkolnym uczniów do egzaminu. Są to p. Karolina Gralak – j. polski i j. angielski. Pani Katarzyna Walczak – matematyka.