Jubileusz 40-lecia reaktywacji Gminy Zakrzewo

17 września br. miały miejsce uroczystości jubileuszu 40-lecia reaktywacji Gminy Zakrzewo. Dziękujemy dzieciom i młodzieży reprezentującym naszą szkołę w poczcie sztandarowym podczas tego wydarzenia, tj. Natalii Zdzitowieckiej, Anastazji Świercz, Igorowi Gołembiewskiemu, Dominice Kalocińskiej, Julii Furmańskiej, Antoniemu Zwolińskiemu.
Za zaproszenie dziękujemy Panu Wójtowi, Arturowi Nenczakowi, licząc na dalszą dobrą, owocną, życzliwą współpracę.