Informacja MEN o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych od 12 do 25 marca br.  oraz jego zaleceniami co do realizacji podstaw programowych, informuję, że nauczyciele będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu za pomocą dostępnych kanałów technologii informacyjnej (strona internetowa szkoły, poczta elektroniczna). Ponadto na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej, są również udostępnione e-podręczniki.