Dobrze Cię wiedzieć po drugiej stronie ulicy

Uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w lekcji pt. Dobrze Cię wiedzieć po drugiej stronie ulicy. Dobrze Cię wiedzieć to ogólnopolska kampania społeczna realizowana w ramach projektu Bezpieczna droga, ktorej celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, a w szczególności dzieci i młodzieży. Uczniowie dowiedzieli się jak powinni poruszać się w ruchu ulicznym, a także jak ważny jest odpowiedni ubiór którego podstawowym elementem powinny być odblaski. Po wysłuchaniu wszystkich informacji dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe i plany lekcji. Następnie już odpowiednio przygotowani udaliśmy się na spacer aby wykorzystać zdobyte informacje w praktyce.

 

zob. więcej: Dobrze Cię wiedzieć po drugiej stronie ulicy