Bierzmowanie w parafii Siniarzewo

Dnia 14 września 2016r. o godz. 17:00 w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, miała miejsce uroczysta Msza Święta, na której został udzielony młodzieży Sakrament Bierzmowania. Całą uroczystość celebrował Ksiądz Biskup Stanisław Gębicki. Posługę przy ołtarzu pełnili Ksiądz Dziekan, Ksiądz Proboszcz i księża z sąsiednich parafii. Przed rozpoczęciem samej Liturgii społeczność Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie, a mianowicie uczniowie klasy szóstej wykonali montaż słowno-muzyczny w formie modlitwy do Ducha Świętego, który wprowadził młodych w rozmyślanie nad darem i mocą, jaką otrzymają za pośrednictwem Księdza Biskupa. Uczniowie zostali przygotowani i wystąpiły pod opieką pani Dyrektor Agnieszki Szczepańskiej, pani katechetki Agnieszki Kamińskiej i rodzica pani Grażyny Skibińskiej. Ksiądz Biskup zwrócił w czasie Homilii uwagę na znaczenie krzyża i Ducha Świętego w naszym życiu. Na koniec Jego Ekscelencja udzielił błogosławieństwa Bożego, które będzie umocnieniem na nowej drodze wiary bierzmowanej młodzieży, a także dla nas wszystkich.