Barbórka w Oddziale Przedszkolnym

Jak sami wiemy, 4 grudnia, to święto Świętej Barbary. Otóż ta święta, jest patronką górników, cieśli, grabarzy, dzwonników a także więźniów i osób umierających. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego, poznały historię tej świętej. Następnie omawialiśmy, jak ważną pracę wykonują dla nas górnicy. Każdy mógł zobaczyć wydobyty z kopalni czarny węgiel, który służy nam jako opał. Dzieci kolorowały postać Świętej Barbary oraz górnika. Na koniec, same mogły czuć się jak prawdziwi górnicy, zakładając wykonaną czapkę górnika.

Michalina Małecka
Agnieszka Pielka
Dominika Śmieszna