Bal Wszystkich Świętych w Siniarzewie

Coraz większą popularnością cieszą się w Polsce spotkania organizowane pod hasłem „Balu Wszystkich Świętych”. Takie spotkanie odbyło się również u nas, w przedszkolu i w szkole podstawowej, 3 listopada. Dzieci i młodzież zaprezentowały się w strojach wybranych świętych, opowiadając o swoich patronach mieszkających w Niebie oraz symbolice ich atrybutów. Była zabawa taneczno – muzyczna oraz konkursy na najpiękniejszy kostium. Mottem uroczystości uczyniliśmy słowa papieża Benedykta XVI: „Towarzyszą nam przyjaciele Boga, otaczają nas i prowadzą”. W Bal Wszystkich Świętych, jak zwykle, włączyli się nasi wspaniali Rodzice, którzy zadbali o piękne przebrania swoich dzieci. Dziękujemy również Radzie Rodziców za przygotowanie poczęstunku oraz zakupienie nagród.

zob. fotorelację: Bal Wszystkich Świętych