10-lecie Szkoły SPSK w Modzerowie

W dniu świętego Macieja Szkoła Podstawowa SPSK w Modzerowie obchodziła swoje dziesięciolecie działalności. W uroczystej Mszy Świętej oraz uroczystości szkolnej wzięły udział poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół, w tym naszej. Pani Dyrektor, nauczycielom, pracownikom i uczniom szkoły składamy serdeczne życzenia następnych okrągłych jubileuszy

Joannna Saja